TIIMIRADIO™
Työkalut operatiivisen tiimin
tehokkaaseen viestintään
Lue lisää
0 +
koulutettua työntekijää ja esimiestä
0 +
koulutettua ryhmää
0 +
eri toimialalta
0 %+
ei palaisi enää vanhaan

Pyrittekö ratkaisemaan tiiminne nopean operatiivisen viestintätarpeen edelleen kävelemällä, soittamalla, juoksemalla tai jopa huutamalla?

juokseminen
viestintälaite

Tai oletteko ottaneet ratkaisuna käyttöön pikaviestimen, joka toimii, mutta on osoittautunut liian hitaaksi ratkaisemaan tiimin viestinnän reaaliaikaisen tarpeen?

Mikäli olette jo tunnistaneet, että operatiivisessa viestinnässä radiopuhelin tai jokin muu viestintäväline on paras tekninen ratkaisu koko tiimin saamiseksi kiinni sekunnissa…

Oletteko pitäneet huolta siitä, että operatiivinen käyttö tapahtuu viestintälähtöisesti?

Vakituisten, viestintälähtöisten TIIMIRADIO™ työkalujen avulla homma toimii varmasti! Valitusta teknisestä ratkaisusta saadaan päivittäisessä työskentelyssä paras mahdollinen hyöty, kun työntekijöillä ja johdolla on oikeanlaiset TIIMIRADIO™ työkalut käytössään.

tiimi

TIIMIRADIO™
on standardoitu viestintätapa

Asiakaskokemus

84% loppuasiakkaista on kokenut saavansa entistä nopeampaa ja parempaa palvelua.

Yhteenkuuluvuus ja tiimihenki

92% työntekijöistä on kokenut kuuluvansa entistä tiiviimmin työyhteisöön ja tietävänsä aiempaa paremmin, mitä tapahtuu.

Standardointi

82% työntekijöistä ja esimiehistä on kokenut viestinnän standardisoinnin nostattaneen työhyvinvointia entisestään.

Esimiehet

89% esimiehistä kokee tietävänsä paremmin mitä työyhteisössä todella tapahtuu, kun teknistä käyttöä johdetaan tiedolla ja viestinnän työkaluilla.

Ajansäästö

98% työntekijöistä kokee, että jokin työ voidaan suorittaa aiempaa nopeammin, helpommin ja tehokkaammin.

Työturvallisuus

94% työntekijöistä ja esimiehistä on kokenut työturvallisuuden parantuneen entisestään.

Lieveilmiöt

82% työntekijöistä ja esimiehistä on kokenut viestinnän lieveilmiöiden (kuten tarpeeton ja häiritsevä viestintä) vähentyneen huomattavasti.

Uskallus

87% työntekijöistä ja esimiehistä on kokenut koko tiimin uskalluksen nousseen merkittävästi käyttää tehokasta ja oikeanlaista viestintää.

Vakituinen työkalu

82% johdosta ja henkilökunnasta kokee yrityksen saaneen vakituisen työkalun. Standardoiduilla viestinnän työkaluilla voidaan pitkäjänteisesti saavuttaa niin toiminnallisia kuin kaupallisiakin tavoitteita ja hankkeita koko työyhteisössä.

TIIMIRADION tarina

TIIMIRADIO™ kuvaa vakioitua sisäisen pikaviestinnän tapaa. TIIMIRADIO™-viestintätapa on kehittynyt ja hioutunut alan ammattilaisten työssä useiden vuosien aikana. Viestintätapamme on jo näkyvissä kymmenillä toimialoilla päivittäisessä asioinnissamme. Standardisoitu TIIMIRADIO™ viestintätapa on tuonut ensi kertaa aidosti viestintälähtöisiä työkaluja erityisesti niille toimialoille, joissa on ollut jo aikaisemmin käytössä jonkinlaisia tiimin sisäisen viestinnän ratkaisuja – kuten sisäpuhelimia, sisäverkkoja, pikaviestimiä, radiopuhelimia, korvanappeja tai muita vastaavia laitteita.

TIIMIRADIO™ on perustettu, suojattu ja standardoitu tiimiviestinnän alan kokeneimpien kouluttajien ja konsulttien toimesta.  Kehityksen taustalla ovat toimineet mm.  Suomen Yhteyspiste (Suomen Yhteysyritykset Oy, yli 20-vuotinen historia Suomalaisen elinkeinoelämän kommunikaation osaamisesta) ja Oulun TP Asennus ja Huolto (turvallisuusjärjestelmien ja kansainvälisesti skaalautuvan ketjuliiketoiminnan osaaja yli 15v.).

Teamradio Oy tekee tiivistä yhteistyötä konsultti- ja kouluttajaorganisaatioiden kanssa TIIMIRADIO™ viestinnän standardoinnin kehittämisessä ja laajentamisessa yhä useammille toimialoille ja uusille teknisille alustoille. Annamme työkalut, jotta voit nauttia täysin valitsemiesi teknisten ratkaisuiden tuomista hyödyistä.

Mitä TIIMIRADIO™ voisi
tarjota teidän viestintäänne?

TIIMIRADIO™ kiinnostaa? Ota yhteyttä! Tapanamme on keskustella TIIMIRADIO™:sta kiinnostuneiden kanssa puhelimitse (keskustelu on veloitukseton — ei sitoumuksia). Keskustelu kestää noin 15 minuuttia, jonka aikana asiantuntijamme kartoittaa aitoja esimerkkejä käyttäen kuinka TIIMIRADIO™ viestinnän työkalut voisivat tehostaa toimintaanne merkittävästi.